Proč se po dvou letech porouchá televize?

Proč se po dvou letech porouchá televize?

Proč se po dvou letech porouchá televize?

Na spotřební elektroniku je většinou dávána dvouletá záruka. Jak je možné, že těsně po jejím skončení se většinou každý spotřebič poroučí? Pokud byste se zeptali odborníka na otázku průměrné životnosti běžné televize, asi by vám řekl, že se jejich životnost v poslední době rapidně snižuje.
– Je jen několik výrobců, kteří stále ještě dbají na kvalitu.
Někdy si ale můžeme snížit životnost televizorů sami.
· Za jednu z nejčastějších chyb považují odborníci na elektroniku ponechání přístroje v pohotovostním stavu.
obývák s televizí
Někdy není dost dobře možné televizor vypnout, protože chybí vypínač. A to zejména u nových televizorů. Odborníci doporučují zakoupení prodlužovacího kabelu nebo přepěťovou ochranu s vypínačem.
· Dalším z problémů, se kterým lidé do opravny chodí, jsou vymačkaná tlačítka na ovladači.
Opravář ale často zjistí, že je to jen výmluva a tlačítka nejsou vymačkaná. Nefungují zkrátka proto, že do nich někdo nepozorný nalil nějakou tekutinu. Aby se tomuto problému zabránilo, je nejlepší dát ovladač do igelitového sáčku.

vyhozená pohovka a televize
Bez náhradních dílů se musí televize vyhodit

Před časem šla naší republikou fáma, že elektronické přístroje obsahují takzvaná „kazítka“. V tomto případě ale nešlo rozhodně o fámu v pravém slova smyslu. Životnost televizorů totiž velice ovlivňují elektronické katalyzátory. A to jsou právě ta „kazítka“. Mají omezenou životnost tím, že se časem zvětšuje jejich vnitřní odpor.
o Pokud si koupíte televizor s kvalitním kondenzátorem, bude mít životnost přibližně deset tisíc hodin.
ovladač k televizi
o Jestliže bude za poloviční cenu, jeho životnost se sníží na pouhých tisíc hodin.
Jenže do televize žádný zákazník nevidí, a tak je jistě jasné, jaké kondenzátory se dnes nejvíce používají. Spotřebitelé televizor vyhodí například i z důvodu nedostatku náhradních dílů. Je běžnou praxí, že po dvou letech po skončení výroby se přestanou náhradní díly vyrábět.

hajinky.cz

Elektro

No description. Please update your profile.

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.